Dagbesteding op maat

In Bedrijf is gericht op het bieden van zinvolle dagbesteding op maat. Samen met de werkbegeleider wordt gekeken welke werkzaamheden aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden van de medewerker.  Werken bij In bedrijf motiveert en stimuleert de medewerker om individueel of in groepsverband zinvol bezig te zijn. Dagbesteding op maat biedt medewerkers kansen op persoonlijke voldoening en ontplooiing en levert waardering en erkenning op.

Cliënten die niet in het Parkhuis wonen, kunnen bij In Bedrijf komen werken op basis van een geldige indicatie voor begeleiding groep (Wmo of Wlz). Cliënten zonder indicatie kunnen het zelf inkopen. Neemt u voor meer informatie contact op met Sandra Flach, coördinator Werkplaats In  Bedrijf via s.flach@hetparkhuis.nl of via 06 14 64 33 83.

Wilt u gebeld worden? 

Ook geïnteresseerd in onze dagbesteding? Neem dan contact op met Sandra Flach, coördinator Werkplaats In Bedrijf via: